Ценоразпис.нет

Меню

Ортодент

Изпрати лично съобщение

Регион: София град
Град: София
Адрес: ул."Цар Асен"№ 106,ет.1, ап.1,п.к.1000      
Телефон: +359 878 589 504;
Сайт:
E-mail: [email protected]
За компанията:
Изпълнителят извършва услуги:
Зъболекарски услуги

Обяви на компанията:Няма обяви

Прайс-листове на изпълнителите:


Име Цена, лв. Ед.
изм.
Бележка
Първичен преглед  20 лв.     
Профилактичен преглед  20 лв.     
Почистване на зъбна плака и зъбен камък с ултразвук и полиране на съзъбието със сода  80 лв.     
Мотивация и обучение за подържане на устна хигиена  20 лв.     
Ортодонтска консултация  30 лв.     
Биометричен анализ на ситуационни модели (включително анализ на телерентгенография)  50 лв.     
Изготвяне план и стойност на ортодонтско лечение  20 лв.     
Лечение на ортодонтска деформация на едната челюст със снемаем активен ортодонтски апарат  300 лв.     
Лечение на ортодонтска деформация със сложен междучелюстен апарат  500 лв.     
Лечение на ортодонтска деформация със метални неестетични брекети на двете челюсти за целия период  2 500 лв.     
Лечение на ортодонтска деформация със естетични керамични брекети на двете челюсти за целия период  3 700 лв.     
Поставяне на апарат за бързо максиларно разширение  250 лв.     
Поставяне на функционален апарат  400 лв.     
Отпечатък за изработване на ситуационни модели на двете челюсти и анализ  80 лв.     
Изготвяне план и стойност на лечение  15 лв.     
Почистване на кариозна маса и поставяне на временна вложка (лекарство)  25 лв.     
Изработване на обтурация (пломба) (с една повърхност, с фотополимер)  40 лв.     
Изработване на обтурация (пломба) (с две повърхности, с фотополимер)  50 лв.     
Изработване на обтурация (пломба) (с три повърхности, с фотополимер)  60 лв.     
Изграждане на фрактуриран зъб (без радикуларен щифт)  80 лв.     
Естетично възстановяване на фронтален зъб  60 лв.     
Лечение на коренов канал (механична и химична обработка)  40 лв.     
Запъане на коренов канал  30 лв.     
Прохождане и разпъане на коренов канал и поставяне на временна вложка (лекарство)  35 лв.     
Поставяне на радикуларен щифт  60 лв.     
Промивка на коренов канал (на посещение)  10 лв.     
Изработване на металокерамична прагова корона (включително отпечатък с С- силикон и циментирането й)  250 лв.     
Изработване на метална(бленд) прагова корона (включително отпечатък с С- силикон и циментирането й)  180 лв.     
Изработка на временна корона в клинични условия  50 лв.     
Изработка на временна корона в лабораторни условия  60 лв.     
Изработване на восъчен моделаж (на зъб)  20 лв.     
Отпечатък с А- силикон от челюст  50 лв.     
Оклузален ключ- захапка  25 лв.     
Циментиране на разлепена корона  20 лв.     
Препариране на коренов канал за лят щифт (включително отпечатък)  80 лв.     
Изработка на металокерамичен инлей (включително отпечатък)  150 лв.     
Частична плакова протеза на едната челюст (включително отпечатък)  300 лв.     
Частична плакова протеза на двете челюсти (включително отпечатък)  550 лв.     
Тотална плакова протеза на едната челюст (включително отпечатък)  340 лв.     
Тотална плакова протеза на двете челюсти (включително отпечатък)  600 лв.     
Репаратура на плакова протеза  80 лв.     
Ребазация на плакова протеза  80 лв.     
Моделнолята протеза  700 лв.     
Металокерамична корона върху имплант  300 лв.     
Керамична фасета  600 лв.     
Керамичен инлей  400 лв.     
Изцяло керамична корона  500 лв.     
Изпиляване на предварителни контакти (на зъб)  3 лв.     
Полиране на остри ръбове  20 лв.     
Изработка на тричленен мост (включително отпечатък)  750 лв.     
Изработка на шина за бруксизъм  500 лв.     


Снимки на изпълнителя:

Снимки отсътстват

Коментари
Добави коментар
Име на фирмата
Коментар
Решете задачата 6-2 =

Наши партнеры: