Ценоразпис.нет

София

София
Меню
Главна >> Ветеринарни услуги

Цени, ценоразпис » ветеринарни услуги » София

Име Цена, лв. Ед.
изм.
Преглед в работно време 20 лв.   
Всеки следващ преглед 10 лв.   
Преглед след работно време 66 лв.   
Консултация 17 лв.   
Офталмологичен,ортопедичен и т.н. 33 лв.   
Второ мнение 25 лв.   
Ваксина годишна 50 лв.   
Ваксини Intervet, Merial - всички 50 лв.   
Ваксина Pure Vax RCP 50 лв.   
Ваксина Pure Vax FeLV 50 лв.   
Pestorin – заек 25 лв.   
Моновалентна – бяс 25 лв.   
Издаване на стандартен паспорт 8 лв.   
Издаване/преиздаване международен паспорт 17 лв.   
Поставяне на микрочип 58 лв.   
Вътрешно 8 лв.   
Кислород – на час 17 лв.   
Кръвопреливане – цяла кръв – куче 133 лв.   
Кръвопреливане –цяла кръв – котка 108 лв.   
Поставяне на гръдна тръба 150 лв.   
Поставяне на венозен катетър 10 лв.   
Система-банка 8 лв.   
Система – банка – инфузомат 17 лв.   
Колоидни разтвори – за 1 мл. 0 лв.   
Подкожна/мускулна инжекция 3 лв.   
Даване на лекарства през устата 8 лв.   
Вземане на кръв 17 лв.   
Превръзка/шина – ниво 1 17 лв.   
Превръзка/шина – ниво 2 33 лв.   
Превръзка/шина – ниво 3 50 лв.   
Превръзка/шина – ниво 4 66 лв.   
Почистване на уши (профилактично) 13 лв.   
Почистване на анални жлези 12 лв.   
Промиване на анални жлези 17 лв.   
Промиване на препуциум/влагалище 12 лв.   
Изрязване на нокти 10 лв.   
Изрязване на зъби 17 лв.   
Отстраняване на чуждо тяло от ухо 25 лв.   
Отстраняване на чуждо тяло от окото 58 лв.   
Обработка на абсцес 25 лв.   
Обработка на абсцес при заек 33 лв.   
Цистоцентеза 33 лв.   
Поставяне уринарен катетър на мъжко животно 25 лв.   
Поставяне уринарен катетър на женско животно 50 лв.   
Клизма – куче 42 лв.   
Клизма – котка 33 лв.   
Пункция на става 83 лв.   
Абдоминоцентеза – диагностична 20 лв.   
Абдоминоцентеза – терапевтична 33 лв.   
Торакоцентеза – диагностична 25 лв.   
Име Цена, лв. Ед.
изм.
Торакоцентеза – терапевтична 58 лв.   
Перикардиоцентеза 125 лв.   
Почистване на зъбен камък, скалер – 1-ва степен 83 лв.   
Почистване на зъбен камък, скалер – 2-ра степен 100 лв.   
Почистване на зъбен камък, скалер – 3-та степен 116 лв.   
Почистване на зъбен камък, скалер – 4-та степен 133 лв.   
Изваждане на млечни зъби 83 лв.   
Изваждане на кучешки зъби за 1 брой 33 лв.   
Изрязване на премолари/молари – гризачи 75 лв.   
Офталмологичен преглед./първичен/ 33 лв.   
Офталмологичен преглед./вторичен/ 17 лв.   
Промиване на слъзни канали 50 лв.   
Корекция на Носна гънка 249 лв.   
Корекция на ентропиум/ектропиум – едностранно 133 лв.   
Cherry eyе– едностранно 166 лв.   
Корнеална язва – конюнктивална лапичка 233 лв.   
Пришиване на клепачи /трети клепач/ 125 лв.   
Корнеално чуждо тяло 141 лв.   
Рани на клепачите 83 лв.   
Тумори на клепачите 199 лв.   
Проптозис на очната ябълка 166 лв.   
Енуклеация 249 лв.   
Индукция – D/K 8 лв.  1мл 
Индукция – Propofol 4 лв.  1мл 
Антиседан („бързо събуждане“) – 1мл 33 лв.   
Цезарово сечение –куче 299 лв.   
Цезарово сечение – котка 233 лв.   
Пиометра – куче 216 лв.   
Пиометра – котка 249 лв.   
Кастрация на женска котка 150 лв.   
Кастрация на мъжка котка 83 лв.   
Кастрация на крипторхид – котка 199 лв.   
Кастрация на крипторхид – куче 282 лв.   
Кожни рани – пластика 216 лв.   
Екстирпация на анални жлези 299 лв.   
Умбиликална херния 150 лв.   
Ингвинална,скротална, фемурална херния 299 лв.   
Травматична херния/евентрация 332 лв.   
Перинеална херния 382 лв.   
Перинеални тумори 332 лв.   
Куче 365 лв.   
Котка 299 лв.   
Пластика на меко небце 332 лв.   
Ороназална фистула 233 лв.   
Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/ 150 лв.   
Отохематом 249 лв.   
Аблация на ушния канал 415 лв.   
Лечебно купиране на уши 332 лв.   
Диагностична лапаротомия – куче 166 лв.   
Диагностична лапаротомия – котка 166 лв.   
Име Цена, лв. Ед.
изм.
Спленектомия – куче 365 лв.   
Спленектомия – котка 299 лв.   
Гастротомия 282 лв.   
Ентероанастомоза 473 лв.   
Инвагинация 449 лв.   
Превъртане/разширение на стомаха 498 лв.   
Куче 432 лв.   
Котка 249 лв.   
Куче 465 лв.   
Котка 299 лв.   
Уретротомия – куче 332 лв.   
Скротална уретростомия – куче 415 лв.   
Перинеална уретростомия – котка 415 лв.   
Реуретростомия 498 лв.   
Влагалищна хиперплазия 282 лв.   
Вагинални тумори – епизиотомия 382 лв.   
Вагинални тумори – тазов капак 532 лв.   
Изпадане на влагалище/пенис 266 лв.   
Екстирпация на бъбрек 449 лв.   
Фрактури на пръста 249 лв.   
Фрактура – метакарпус – котка 249 лв.   
Фрактура – метакарпус – куче 249 лв.   
Фрактура – метатарзус – куче 249 лв.   
Фрактура – метатарзус – котка 249 лв.   
Симфизиодеза на долна челюст 332 лв.   
Луксация на долночелюстна става – закрито наместване 166 лв.   
*Данните цени са получени по методи на математическа статистика и могат да се отличават от цените, представени от фирми в данния регион, както в по-голяма, така и по-малка страна.
Наши партнеры: